De Levende Tuin

Michael Nendels

De Tweede Kamer wil dat de regering komt met voorstellen voor slimme oplossingen om meer groen in steden en dorpen aan te leggen. Dat staat in een motie die onlangs is aangenomen. In de motie staat dat groen zorgt voor zuurstof, verkoeling, waterbuffering, stimulering van biodiversiteit en welzijn van mensen. Een tweede aangenomen motie richt zich op voorstellen voor natuurinclusieve steden ten behoeve van biodiversiteit. Hierbij moet meer aandacht komen voor de wijze van bouwen, mogelijkheden voor natuur in bestaande wijken en de aanleg van groen.

 

In eerdere blogs schreef ik al over het veranderende klimaat en wat jij kunt doen om wateroverlast te voorkomen en meer vogels en andere dieren naar je tuin te lokken. Het valt niet meer te ontkennen dat er iets moet gebeuren en je kunt beter niet wachten tot er maatregelen van boven komen. Je kunt er namelijk heel gemakkelijk zelf iets aan doen. Of je laat een hovenier je helpen met adviezen en tips, eventueel een ontwerp en onderhoud.

Ik wil het nu hebben over de Levende Tuin. In een levende tuin kun je de natuur zien, voelen, horen, ruiken en proeven. Rondom je huis wordt het fijner en gezonder voor jezelf, kinderen en dieren. Wat een beetje groen met mensen en dieren doet, is van onschatbare waarde. Groen is goed voor je gezondheid, het geeft inspiratie plezier en ontspanning. Groen helpt tegen wateroverlast en het zuivert de lucht. Je kunt er zelfs van eten!

 

Je tuin richting een levende tuin brengen is heel eenvoudig. Eén tegel weghalen en daar groen voor in de plaats zetten maakt al een verschil. De rest volgt dan vanzelf. Verruil je een paar stenen voor groen en water en je brengt een heel ecosysteem op gang. Want bloemen, planten, struiken en bomen zorgen voor insecten. Insecten zorgen voor vogels en vogels weer voor andere dieren.

 

Een levende tuin kan ook onderhoudsvriendelijk zijn. Veel mensen denken nog steeds dat een onderhoudsvriendelijke tuin een tuin is die vol tegels ligt. En er zijn nog vele hoveniersbedrijven die dat maar in stand houden. Maar dat is dus niet waar. Veel mensen denken dat veel planten in je tuin, veel onderhoud betekent. Dat is dus ook niet waar. Met een goed doordacht ontwerp, waarbij goed over de beplanting is nagedacht, kan een levende tuin prima een onderhoudsvriendelijke tuin zijn. Een tuin waarin jij je prettig en gezond voelt.

Een levende tuin is een aantrekkelijke buitenruimte met aandacht voor bodem, water, temperatuur, biodiversiteit en duurzame materialen. Door bijvoorbeeld te kiezen voor natuurlijke bemesting, waardoor het bodemleven wordt gestimuleerd. En het kiezen van sterke vaste planten die duurzaam zijn gekweekt, snel dichtgroeien en goed bestand zijn tegen wisselende weersomstandigheden.

 

Het milieu staat wereldwijd hoog op de agenda. We worstelen met milieuthema's zoals klimaatverandering, hogere temperaturen in de stad, wateroverlast bij hevige regenval en grote hoeveelheden CO2 en fijnstof in de lucht wat invloed heeft op onze gezondheid. Meer groen om ons heen helpt mee dat allemaal te verbeteren. De levende tuin biedt groene alternatieven die passen bij de wensen en levensstijl van elke tuineigenaar. Of je nu in de stad woont of in een klein dorp. Het zijn kleine dingen die het verschil maken. En juist alle handelingen samen zorgen voor een grote, echte verandering: een beter evenwicht tussen stad en natuur.

<

© 2019 Michael Nendels | Tuinontwerpen & Hovenier | info@mntuinen.nl