Privacy verklaring

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Michael Nendels Tuinontwerpen & Hovenier, gevestigd aan Runningstraat 22, 4726 BB Heerle. Michael Nendels Tuinontwerpen & Hovenier is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

 

Michael Nendels Tuinontwerpen & Hovenier is een eenmansbedrijf dat zich richt op het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen. Ook geef ik advies en begeleiding bij het aanleggen en onderhouden van tuinen.

 

Er zijn situaties waarin Michael Nendels Tuinontwerpen & Hovenier jouw gegevens verzamelt. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Michael Nendels Tuinontwerpen & Hovenier, neem dan gerust contact op!

 

Contactgegevens:

info@mntuinen.nl

https://www.mntuinen.nl

Runningstraat 22

4726 BB Heerle

06 -  4656 9548

 

Michael Nendels is de Functionaris Gegevensbescherming van Michael Nendels Tuinontwerpen & Hovenier Hij is te bereiken via 06-4656 9548 of info@mntuinen.nl

 

oriëntatie gesprek

Persoonsgegevens die ik verwerk

Michael Nendels Tuinontwerpen & Hovenier verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

- Voor- en achternaam

- Bedrijfsnaam

- Gezinssamenstelling

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Locatiegegevens

- Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Michael Nendels Tuinontwerpen & Hovenier verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling;

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;

- Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten;

- Om goederen en/of diensten bij je te leveren of te laten leveren;

 

Michael Nendels Tuinontwerpen & Hovenier verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig hebben voor mijn belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Michael Nendels Tuinontwerpen & Hovenier neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Michael Nendels Tuinontwerpen & Hovenier) tussen zit. Michael Nendels Tuinontwerpen & Hovenier gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

- Microsoft Word;

- Microsoft Excel;

- Elektronisch bankieren bij KNAB bank

- e-boekhouden.

 

Ik gebruik deze systemen uitsluitend voor het maken van intakeverslagen, offertes, onderhoudscontracten dan

wel –abonnementen, rittenregistraties, boekhouding en betalingen.

 

De e-mail van Michael Nendels Tuinontwerpen & Hovenier wordt gehost bij Strato. Als jij contact opneemt via het formulier of via e-mail, worden die betreffende e-mails opgeslagen op de servers van Strato.

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Michael Nendels Tuinontwerpen & Hovenier bewaart je persoonsgegevens voor langere tijd, maar nooit langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Michael Nendels Tuinontwerpen & Hovenier verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Michael Nendels Tuinontwerpen & Hovenier gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Michael Nendels Tuinontwerpen & Hovenier en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mntuinen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, je paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Michael Nendels Tuinontwerpen & Hovenier wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Michael Nendels Tuinontwerpen & Hovenier neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via 06-4656 9548 of via info@mntuinen.nl

 

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software en zijn alleen toegankelijk via die software en systemen. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens, wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

 

Daarnaast wordt jouw bezoek aan mijn website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Michael Nendels Tuinontwerpen & Hovenier privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

 

Mijn plichten

Michael Nendels Tuinontwerpen & Hovenier verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Michael Nendels Tuinontwerpen & Hovenier via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

 

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om je te informeren over mijn diensten en/of afspraken met je te maken. Je adresgegevens heb ik nodig om mijn diensten bij je te verrichten of om materialen bij je af te (laten) leveren. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Michael Nendels Tuinontwerpen & Hovenier de betreffende dienst niet aanbieden.

 

Mocht het nodig zijn gegevens, die jij hebt gedeeld met Michael Nendels Tuinontwerpen & Hovenier, met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

 

Michael Nendels Tuinontwerpen & Hovenier behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Michael Nendels Tuinontwerpen & Hovenier dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Michael Nendels Tuinontwerpen & Hovenier te beschermen. Daarbij tracht ik altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via 06-4656 9548 of via info@mntuinen.nl

<

© 2019 Michael Nendels | Tuinontwerpen & Hovenier | info@mntuinen.nl